La Fleur 

Atelier voor zelfexpressie op zondagmiddag

C O L L A G E   M A K E N

De collage is een moderne vorm van kunstuiting.

Wij ont - moeten je graag.

Wij helpen je graag

Creativiteit: door en voor jezelf.

   Aankomende workshop collage maken zijn op: 20 en 27 juni en 4 juli 2021

0